CÔNG TY CP TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH

CÔNG TY CP TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH

Địa điểm: 222/8B Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô công ty: Từ 50 đến 100 người

Website:

Danh sách việc làm

[HCM] KẾ TOÁN CÔNG NỢ
TP HCM 7 - 10 triệu 11/07/2022 Lưu
TRƯỞNG PHÒNG CHỨNG TỪ NHẬP CƯỚC
Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng Thỏa thuận 14/12/2021 Lưu
[HCM] KẾ TOÁN CÔNG NỢ
TP HCM 7 - 10 triệu 18/11/2021 Lưu
KẾ TOÁN THU- XUẤT HÓA ĐƠN
TP HCM 7 - 10 triệu 05/11/2021 Lưu
KẾ TOÁN CÔNG NỢ
TP HCM 7 - 10 triệu 20/10/2021 Lưu
TRƯỞNG PHÒNG GIAO NHẬN HẢI QUAN
TP HCM 15 - 20 triệu 20/10/2021 Lưu
TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ
TP HCM 15 - 20 triệu 20/10/2021 Lưu

Giới thiệu

Giới thiệu

CTCPTVQTRX