CÔNG TY CP TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH

CÔNG TY CP TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH

Địa điểm: 222/8B Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô công ty: Từ 50 đến 100 người

Website:

Danh sách việc làm

Giới thiệu

Giới thiệu

CTCPTVQTRX