Công Ty CP SME Worldwide Logistics

Công Ty CP SME Worldwide Logistics

Địa điểm: Tầng 5, Tòa Nhà Narime - Số 15/28-30, Đường Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô công ty: Từ 100 - 500 người

Website:

Danh sách việc làm

CUSTOMER SERVICE NGÀNH LOGISTICS
TP HCM Thỏa thuận 05/08/2022 Lưu

Giới thiệu

Giới thiệu

Được thành lập năm 2006, Công ty Cổ phần Tiếp vận Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam SME HOLDING Logistics là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam và Liên đoàn các hiệp hội Giao nhận Kho vận Quốc tế.