POWER LOGISTICS SERVICES CO., LTD

POWER LOGISTICS SERVICES CO., LTD

Địa điểm: Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô công ty: Từ 20 đến 50 người

Website:

Danh sách việc làm

HCM | SALES LOGISTICS - GLOBAL GROUP
TP HCM 15 - 20 triệu 15/06/2022 Lưu
HCM | SALES LOGISTICS - GLOBAL GROUP
TP HCM 15 - 20 triệu 13/05/2022 Lưu
HCM | OPERATION CUSTOMER STAFF (DOCS)
TP HCM 10 - 15 Triệu 23/02/2022 Lưu
HCM | OPERATION CUSTOMER OFFICER
TP HCM 10 - 15 Triệu 17/02/2022 Lưu
HCM | SALES LOGISTICS - GLOBAL GROUP
TP HCM 15 - 20 triệu 07/02/2022 Lưu
HCM | OPERATION CUSTOMER OFFICER
TP HCM 10 - 15 Triệu 11/01/2022 Lưu
HCM | OPERATION CUSTOMER OFFICER
TP HCM 10 - 15 Triệu 24/11/2021 Lưu
HCM | SALES LOGISTICS - GLOBAL GROUP
TP HCM 15 - 20 triệu 24/11/2021 Lưu
HANOI | SALES LOGISTICS - OPEN FOR FRESHER
Hà Nội 10 - 15 Triệu 13/11/2021 Lưu

Giới thiệu

Giới thiệu

Power Logistics Services Co., Ltd. established in 2006, is a multinational company, working in industry of logistics service and freight forwarder. Our company is specialized in: - Air transportation - Sea transportation - Shipping services