Tập Đoàn Đa Quốc Gia Pepsico Việt Nam

Tập Đoàn Đa Quốc Gia Pepsico Việt Nam

Địa điểm: Bình Dương

Quy mô công ty: Trên 1000 người

Website:

Danh sách việc làm

Giới thiệu

Giới thiệu

Nền tảng của PepsiCo là Hành Động Có Chủ Đích Performance with Purpose – thể hiện niềm tin của chúng tôi rằng thành công của công ty sẽ luôn gắn chặt chẽ với sự bền vững của môi trường sống xung quanh. Chúng tôi tin rằng việc liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm, hoạt động có trách nhiệm nhằm bảo vệ nhà máy và trao quyền cho nhân viên chính là những yếu tố giúp PepsiCo trở thành một công ty thành công trên toàn cầu, tạo giá trị bền vững cho xã hội và các cổ đông của chúng tôi.