Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

Địa điểm: 222 Mạc Đăng Doanh, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh

Quy mô công ty: Trên 1000 người

Website: nhuatienphong.vn

Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Nhựa Tiền Phong tiền thân là Nhà máy
Nhựa Tiền Phong, được thành lập từ năm 1960 với quy mô hơn 100 CBNV gồm 04 nhà
xưởng chính: Phân xưởng cơ khí, phân xưởng nhựa trong polystyrol và phân xưởng
bóng bàn, đồ chơi; hoạt động với nhiệm vụ chủ yếu: Chuyên sản xuất các mặt hàng
phục vụ thiếu niên nhi đồng.
Năm 2004, Công ty cổ phần hóa và đến nay công ty Nhựa Tiền Phong đã phát
triển quy mô gồm 02 đơn vị thành viên, 04 nhà máy, 03 khối văn phòng với gần 2000
CBNV, tổng năng lực sản xuất đạt 100.000/tấn năm cho tất cả các mặt hàng ống nhựa
và phụ tùng…
Với phương châm lấy người lao động làm nền móng cho sự phát triển, Công ty
Nhựa Tiền Phong đã xây dựng và áp dụng các chính sách lao động cạnh tranh, hiện đại,
đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật. Gia tăng các
quyền lợi theo chính sách riêng của Công ty. CBNV Công ty thường xuyên được chăm
lo từ đời sống tới việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.