CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI TIN CẬY

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI TIN CẬY

Địa điểm: Số 23 đường số 1, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, HCM

Quy mô công ty: Từ 20 đến 50 người

Website: vantaitincay.com

Danh sách việc làm

Trưởng Phòng Vận Hành
TP HCM 15 - 20 triệu 24/11/2021 Lưu
Giám Đốc Vận Hành
TP HCM 30 - 35 triệu 24/11/2021 Lưu
Nhân viên lái xe
TP HCM 10 - 15 Triệu 19/11/2021 Lưu
Trưởng Phòng Kinh Doanh
TP HCM 20 - 25 triệu 08/11/2021 Lưu

Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty V ận T ải Tin C ậy chúng tôi bước đầu đã đạt được nh ững thành công đáng k ể trên th ị trường, thương hi ệu V ận T ải Tin C ậy được nhi ều khách hàng và đối tác bi ết đến v ới uy tín, ch ất lượng d ịch v ụ được đặt lên hàng đầu. Công ty V ận T ải Tin C ậy chúng tôi v ới phương ti ện đa d ạng ch ủng lo ại và đội ng ũ nhân viên nhi ệt tình s ẽ đảm b ảo được m ọi d ịch v ụ theo yêu c ầu c ủa Qu ý khách hàng, đặc bi ệt là d ịch v ụ v ận chuy ển hàng hóa b ằng đường b ộ và hàng không.– Vận chuyển hàng hóa nội địa bằng đường bộ.– Vận chuyển nhà, nhà trọ, văn phòng trọn gói.– Vận chuyển nội địa bằng đường hàng không.– Dịch vụ giao nhận hàng hóa.